Het Plan

HET PLAN  van LANDSTEDE & MPONGWE  TOGETHER ONE  

De uitwisseling houdt in dat de groep jongeren van Landstede gedurende 3 weken samen met de groep jongeren in Mpongwe optrekt om zodoende te begrijpen hoe het is om als jongere in Mpongwe op te groeien en te leven met alle mogelijkheden en beperkingen van dien. De jongeren uit Mpongwe zullen tijdens hun verblijf in Nederland met het doel het leven van jongeren in Nederland te ervaren ook een heel programma aan activiteiten hebben.

 

Gekozen is voor het thema jongeren en economie. Jongeren moeten gaan meedraaien in de maatschappij om aan de armoede te ontkomen. Onderwijs  is de opstap naar werk en inkomsten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. De jongeren zullen ervaren hoe belangrijk het is om d.m.v. kansen, opleiding, inzet en werk je eigen leven op te bouwen (en voor de Mpongwe jongeren: aan de armoede te ontsnappen) en hoe verschillend deze factoren hier in Nederland en in Zambia zijn. De jongeren zullen inzicht krijgen in de samenhang tussen onderwijs, werk, gezondheid en armoede.

Onderwijs en werk zijn onderwerpen die zowel Nederlandse als Zambiaanse jongeren erg bezighouden. Deze gemeenschappelijke interesse, maar daarnaast ook het uitwisselen van de vrije tijdsbesteding zal het contact tussen de jongeren van Landstede en Mpongwe vergemakkelijken. Door samen op te trekken, samen bezig te zijn bij de activiteiten van de Stichting en Landstede zal wederzijds begrip en respect toenemen.

 

De jongeren zullen vooral activiteiten binnen de projecten van de Stichting volgen, er bij meelopen en samen aan de slag gaan. Samen met de jongeren uit Mpongwe zullen we:

 • Een waterpomp installeren
 • Assisteren op een school met onderwijzerswoning
 • Meelopen in het ziekenhuis, voedingscentrum en de gezinnen bezoeken, een gezondheidspost opknappen en materiaal aanschaffen
 • Meedoen aan en organiseren van culturele activiteiten met de jongeren, zoals koken voor elkaar, samen muziek maken en dansen
 • Meelopen op een peuterspeelzaal
 • Een zonnepaneel installeren
 • Meewerken op de boerderij, veehouderij en akkerbouw, zowel bij de kleine boer als bij een grote boerderij in de omgeving
 • Het samen met jongeren in Mpongwe organiseren van een sport- en spel en creatieve activiteiten voor jongeren en weeskinderen.
 • Het bezoeken van een landbouwopleidingscentrum voor vrouwen
 • Het samen optrekken bij de jongere thuis om het leven van alle dag te begrijpen en het gezinsleven mee te maken
 • Doen wat de jongeren doen om inzicht te krijgen in hoe zij geld verdienen, of misschien wel niets verdienen
 • Samen de hobby’s beleven: kerk, voetbal, muziek, dansen

Doordat de jongeren in de verschillende activiteiten hebben kunnen meelopen:

 • hebben ze beter inzicht in de complexe problematiek van armoede
 • hebben ze inzicht gekregen in de benarde situatie van de jongeren in Mpongwe: kleine kans op goed onderwijs, kleine kans op een baan, en gezondheidsrisico’s waardoor een voorzichtig opgebouwde toekomst kwetsbaar is
 • kunnen ze beter informatie geven aan de achterban over de complexe situatie
 • kijken ze met andere ogen naar de jongeren die met al hun inspanning proberen de armoede te boven te komen, er is meer respect en waardering
 • zullen ze ontwikkelingsprogramma’s in een ander perspectief beoordelen

De jongeren zullen inzicht krijgen in het belang van duurzame ontwikkeling in Mpongwe en er zal langdurige betrokkenheid ontstaan.

In de projectafsluiting zullen Landstede en de Stichting de jongeren begeleiden om deze betrokkenheid in de vorm van draagvlakversterkende activiteiten uit te dragen naar de omgeving.

De Stichting waardeert de (financiële) ondersteuning en solidariteit van de jongeren.

Landstede steunt dit uitwisselingsproject omdat het past binnen de visie; het opleiden van jongeren die waardengedreven en verantwoordelijk handelen, kunnen samenwerken en zorg hebben voor hun omgeving.